Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2008

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΙ : ΕΛΙΞΙΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ( ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΤΗ )

Στόχος

Η ομάδα πρέπει να αναδείξει τις θετικές για τον οργανισμό αντιοξειδωτικές ούσιες του πράσινου τσαγιού και τις ιδιότητές του, για την δημοσίευση των αποτελεσμάτων στο περιοδικό ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ.


Διαδικασία

Για να μπορέσετε να απαντήσετε στο ερώτημα που σας τέθηκε χρειάζεστε τη βοήθεια ειδικών για τα διάφορα συστήματα του ανθρώπινου σώματος. Η ομάδα σας πρέπει να στείλει αντιπρόσωπους για να ενημερωθούν και να γίνουν ειδικοί που θα ενημερώσουν υπόλοιπους στο θέμα στις ακόλουθες ομάδες:


  • Χρήσεις τσαγιού - αγροτικός συνεταιρισμός τσαγιού Λακωνίας

  • Χημικές ενώσεις - χημικοί

  • Πεπτικό σύστημα - διατροφολόγοι


Αφού ενημερωθούν οι ειδικοί θα επιστρέψουν στην ομάδα σας.


Προσπαθήστε όλοι μαζί να συνθέσετε τα επί μέρους σχεδιαγράμματα που κατασκευάσατε σε ένα κοινό σχεδιάγραμμα στο οποίο θα φαίνονται όλες οι πληροφορίες που αντλήσατε απο τους ειδικούς.

Ετοιμάστε το αφιέρωμα στο περιοδικό "ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ" με τίτλο "ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΙ : ΕΛΙΞΙΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ".


Αξιολόγηση

Κριτήρια Αξιολόγησης της ομάδας των ειδικών
Βαθμός
Βαθμός ομάδας αγροτικού συνεταιρισμού τσαγιού Λακωνίας
Βαθμός 

ομάδας χημικών
Βαθμός
 
ομάδας διατροφολόγων
1. Συμπλήρωση του σχεδιαγράμματος.
10
 
 
 
2. Αριθμός εννοιών που περιέχει το σχεδιάγραμμα καθώς και των συνδέσεων
μεταξύ τους.
10
 
 
 
3. Σαφής και κατανοητή η σχέση μεταξύ των εννοιών.
10
 
 
 
4. Η όσο το δυνατό καλύτερη περιγραφή του τσαγιού μέσα από το
σχεδιάγραμμα.
10
 
 
 
5. Συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας
10
 
 
 
Σύνολο βαθμολογίας ομάδας των ειδικών
50
 
 
 

Κριτήρια Αξιολόγησης της αρχικής ομάδας
Βαθμός
Βαθμός

ομάδας
1.Εύρεση και αναφορά του αποτελέσματος των ιδιοτήτων του πράσινου
τσαγιού για την υγεία του ανθρώπινου συστήματος.
102.Σαφής καθορισμός των σχέσεων και συνδέσεων μεταξύ τους.
103.Συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας
10Σύνολο βαθμολογίας αρχικής ομάδας
30
Δεν υπάρχουν σχόλια: